Certificat d’idoneïtat pels MINIS de més de 30 anys

Certificat d’idoneïtat pels MINIS de més de 30 anys

Certificat d’idoneïtat pels MINIS de més de 30 anys 1200 381 admin

Certificat d’idoneïtat pels MINIS de més de 30 anys

Estimat soci,

Al Club Mini Cooper  també estem immersos en la preparació del procediments i compliment de les normatives per oferir a tothom la obtenció del Certificat d’idoneïtat pels MINIS de més de 30 anys per a gaudir de la bonificació prevista per aquests, als efectes de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i que la Generalitat de Catalunya va aprovar el seu dia i el qual tindrà efectes de recaptació per l’Agència Tributària de Catalunya i es liquidaran un cop notificat el padró definitiu, a partir del mes de maig del 2021.

El període de validesa del certificat és de 10 anys, aprovat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics i la taxa del certificat és de 20 € per vehicle, a la qual el club Mini Cooper afegeix 5 € per les despeses de la gestió. El procés de validació de certificats començarà el dia 7 de Gener, tan pel Club com per la Federació i coneixent la previsió de sol·licituds de certificats que tindrem els tràmits es faran per ordre de recepció la documentació.

Som un Club Monomarca per tan nomes farem certificats per els nostres MINIS.

Per obtenir la bonificació, el soci ha d’aportar un certificat d’idoneïtat emès pel Club Mini Cooper i per obtenir-lo ha d’aportar al club la documentació següent:

Documentació:

  • Permís de circulació del vehicle
  • Fitxa tècnica del vehicle

Fotografies dels minis.                

  • Exterior vista davantera amb matrícula llegible
  • Exterior vista del darrere amb matrícula llegible
  • Exterior vista lateral (visió 3 quarts)
  • Interior part davantera
  • Motor.

Per la Confirmació cal adjuntar:

  • l’e-mail del soci
  • Telèfon mòbil de soci.
  • DNI

Amb tota la informació sol·licitada més les fotos del vehicle, tot en suport digital (fotografies i escanners), també necessitem es el justificant d’ingrés de 25 € per cada certificat, indicant el teu nom i  matrícula/es, al compte del club Mini Cooper de La Caixa IBAN: ES09 2100 3363 1122 0008 6897.

El club com a entitat certificadora enviarà el certificat a la Federació Catalana de Vehicles Històrics, més tota la documentació del vehicle/s per a validar-los. Dies més tard rebreu en el vostre mòbil un SMS amb certificats amb valor legal, per a confirmar el procés. El certificat/s validats els enviarà el club per Email als socis.

Aquests certificats els haureu de presentar a l’Oficina de l’Agència Tributària perquè els vostres vehicles clàssics de més de 30 anys, siguin bonificats de l’impost del CO₂.

Edgar Mercader Aguilar

     President del CMC


Warning: Undefined array key "toolbar-default-page-mode" in /srv/vhost/clubminicooper.com/home/html/mini/wp-content/plugins/pdf-viewer-for-wordpress/includes/automatic-features.php on line 69